عنوان: مناقصه خرید 30 هزار تن کود سوپر فسفات ساده گرانوله و 50 هزار تن کود سوپر فسفات تریپل گرانوله از تولید کنندگان داخلی به همراه شرایط مناقصه و فرمت قرارداد- شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مهلت دریافت سند: ۹ شهريور ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: مناقصه نهاده های کشاورزی