عنوان: آگهی مزایده فروش مقدار 936 تن کود ته انباری و ضایعات موجود در انبار زاهدان - استان سیستان و بلوچستان

مهلت دریافت سند: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده