عنوان: آگهی مناقصه عمومی بارگیری،حمل و تخلیه مقدار 25000 تن انواع نهاده های کشاورزی از انبارهای سازمانی استان کرمان به داخل و خارج استان توسط پیمانکار واجد شرایط

مهلت دریافت سند: ۲۹ تير ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری