عنوان: تجدید حراج 69394 کیلو مواد حاصل از بوجاری بذور برنج در رشت

مهلت دریافت سند: ۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده