مدیران ستادی در یک نگاه

مهدی هوشمند

مهدی هوشمند

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

محمود خون زر

محمود خون زر

ذیحساب و مدیر امور مالی

علی مسعودی فر

علی مسعودی فر

مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال

امیر خاکی

امیر خاکی

سرپرست مدیریت امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی

حسین زمانی

حسین زمانی

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

سهیلا فیضی

سهیلا فیضی

کمیسیون معاملات

عباس مریدنژاد

عباس مریدنژاد

سرپرست معاونت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات

احمد محجوب

احمد محجوب

مشاورمدیرعامل ودبیرهیئت مدیره

علی بازوند

علی بازوند

مشاور مدیر عامل در امور استانها

مجید مجیدزاده

مجید مجیدزاده

مدیریت نظارت و ارزشیابی عملکرد

غلامرضا طریقت خوب

غلامرضا طریقت خوب

مدیریت حسابرسی و بازرسی داخلی

رضا صفری علی آبادی

رضا صفری علی آبادی

مدیریت حقوقی و دعاوی

برنامه

برنامه

مدیریت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات

رسول فلاح

رسول فلاح

مدیریت بازرگانی داخلی

رسول فلاح.

رسول فلاح.

مدیریت حراست

علی اصغر سلیمی

علی اصغر سلیمی

مدیریت مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

محمدرضانجار نیارکی

محمدرضانجار نیارکی

مدیریت فنی وبهبودکیفیت کود ومواد دفع آفات گیاهی

فیروز هرمزی

فیروز هرمزی

مدیریت توزیع، حمل و نگهداری

جعفرمسجدی

جعفرمسجدی

مدیریت بازرگانی خارجی

فتاح شعبانی

فتاح شعبانی

مدیریت بازاریابی وفروش

فرزام پوررمضان

فرزام پوررمضان

مدیریت مجتمع شیمیائی آبیک

علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مشاور معاونت امور بازرگانی

مدیریت های استانی

مدیریت های استانی

.