اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان خراسان جنوبی این روزها در جای جای خراسان جنوبی باغداران مشغول برداشت مروارید سرخ رنگی به نام عناب هستند. محصولی استراتژیک برای خراسان جنوبی که قط...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان خراسان جنوبی  به گفته مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در حال حاضر سطح زیر کشت زعفران استان ۱۶ هزار ۲۵۳ هکتار است ک...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان : جلسه بازگشائی مزایده فروش ملک دزفول با حضور اعضاء کمیسیون معامالت استان در تاریخ 24/6/98 ساعت 9 در دفتر کمیسیون معامالت از طریق ساما...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان خراسان جنوبی زرشک محصولی استراتژیک برای خراسان جنوبی است که ضمن فراهم کردن اشتغال برای روستائیان هرساله به کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس، کشور...
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل، امروز مورخ 25 شهریور 1398 حضورجناب مهندس علیزاده عضومحترم هیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با همکاران ساعی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان طی 5 ماهه اول سال جاری توسط اعضاء کمیته نمونه برداری استان از محموله های کودهای شیمیایی ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، روز چهارشنبه 98/6/20 آقای مهندس مسعودی فر مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت از سایت های تولید بذر این شرکت ب...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان : آقای سیف اله طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان به همراه مسئول بازرگانی، نگهداری و توزیع در شهریور ماه سال جاری ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در مورخ 16/6/98 بازدید دوره ای از انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در شهرستان درمیان( شرکت تعاونی عشایری اتحاد ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه 98 در شعبه سیستان و بلوچستان تعداد 200 فقره مراجعات تراکتور ( استعلام تراکتور - انتقا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان، محتوای خبر بازگشائی پاکت‌های قیمت پیشنهادی مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه نهاده‌های کشاورزی به مقدار 50 هزار تن کود شیمیایی.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، عملیات بوجاری  بذور گندم و جو خریداری شده از پیمانکاران طرف قرارداد از تاریخ 98/6/13 در انبار ایرانشهر شروع گردید .
به گزارش روابط عمومی شرت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان_ جیرفت، عملیات نمونه برداری از کودهای وارداتی وارده به انبارهای جنوب کرمان توسط گروه کارشناسی در شهریور ماه 98 انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، مدیر شعبه سیستان و بلوچستان در تاریخ 98/6/12 از روند کیسه گیری کودهای فله موجود در انبار زاهدان بازدید نمود. در این بازدید ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی در مورخ 13/6/98 بازدید دوره ای از انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در شهرستان بیرجند (انبار تعاونی تولید ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی در  مورخ 13/6/98 بازدید دوره ای از انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در شهرستان قاین ( انبار تعاونی روست...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یز، بازدید صورت گرفته توسط معاونت محترم شرکت در مورخه 98/6/11 از انبار کارگزاران در شهرستان مهریز استان یزد.