اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل،
به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان، در تاریخ 5 تیر ماه 1398 ، کارشناس واحد فنی و کنترل کیفی این مدیریت ، بازدید از کارگزار توزیع کود در شهرستان حاجی آباد انجام دا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی، نشست کاری مهندس آژنگ با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی در خصوص امور مستند سازی و تبادل نظر مسائل و امور ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل، با عنایت به آغاز برداشت محصولات غلات در شهرستانهای سردسیراستان اردبیل خصوصاً شهرستان اردبیل  و شروع خرید بذور توسط بخش دولت...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی، در مورخ 6/4/98 جلسه ای به منظور برنامه ریزی جهت انتخاب مزارع پایلوت تغذیه گیاهی گندم و ارائه فرمول کودی مناسب با حضور معاون م...
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان، موضوع امحاء کودهای تقلبی دارای پرونده قضایی پس از اخذ حکم قانونی از تعزیرات حکومتی پیگیری و با هماهنگی ادارات ذیربط (محیط زیست ...
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان، جلسه ای با حضور معاونت محترم تولیدات گیاهی استان و مدیریت های مربوطه به مورخ 98/04/06 تشکیل و مزرعه آقای ایرج رستملو جهت پایلوت تغذ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام،  در روز یکشنبه مورخ 98,4,9ساعت11جلسه بازگشایی پاکات استعلام های اخذ شده جهت کیسه گیری کود فله این مدیریت با حضور اعضاء کمیسیون در...
به گزارش روابـط عمومی شـرکت خـدمات حمـایتی کشاورزی اسـتان مرکزی، مورخ98/4/6جلسه   بازگشایی پاکتهای پیشـنهادقیمت مناقصه کیسه گیری کودفله،سردوزی وصفافی مقدار 1200 تن در        انب...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان، در سه ماهه اول سال 1398 ، کارشناس حوزه معاونت فنی و کنترل کیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، بر اساس دستورالعمل اعطای عاملیت ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  جناب آقای مهندس علی اکبرافضلی و کارشناسان استان با حضور در انبار های سازمانی استان از و...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از اجرای رسیدگی اسناد مالی توسط همکاران ستاد و باتفاق کارشناس معین استان آقای میر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از حضور پر قدرت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در چهاردهمین نمایش...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازاستقبال بی نظیر و عالی مردم در بازدید از غرفه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی، مورخ 98/4/3  جلسه بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت مناقصه کیسه گیری کود فله، سردوزی و صفافی مقدار 4000  تن در انبارهای کود شهید شام...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از معرفی تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی استان طی مراسمی باشکوه خبر داد. از 47 تن از ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، روز پنجشنبه  مورخ 6/4/98  اکیپ نمونه برداری استان از کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل ارسالی از بندر عباس در انبار سازمانی ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از اجرای دقیق فرایند پایش و کنترل کیفی کودهای کشاورزی در چرخه ی تامین، تدارک و توز...