اخبار

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان، موضوع امحاء کودهای تقلبی دارای پرونده قضایی پس از اخذ حکم قانونی از تعزیرات حکومتی پیگیری و با هماهنگی ادارات ذیربط (محیط زیست ...
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان، جلسه ای با حضور معاونت محترم تولیدات گیاهی استان و مدیریت های مربوطه به مورخ 98/04/06 تشکیل و مزرعه آقای ایرج رستملو جهت پایلوت تغذ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام،  در روز یکشنبه مورخ 98,4,9ساعت11جلسه بازگشایی پاکات استعلام های اخذ شده جهت کیسه گیری کود فله این مدیریت با حضور اعضاء کمیسیون در...
به گزارش روابـط عمومی شـرکت خـدمات حمـایتی کشاورزی اسـتان مرکزی، مورخ98/4/6جلسه   بازگشایی پاکتهای پیشـنهادقیمت مناقصه کیسه گیری کودفله،سردوزی وصفافی مقدار 1200 تن در        انب...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان، در سه ماهه اول سال 1398 ، کارشناس حوزه معاونت فنی و کنترل کیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، بر اساس دستورالعمل اعطای عاملیت ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  جناب آقای مهندس علی اکبرافضلی و کارشناسان استان با حضور در انبار های سازمانی استان از و...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از اجرای رسیدگی اسناد مالی توسط همکاران ستاد و باتفاق کارشناس معین استان آقای میر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از حضور پر قدرت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در چهاردهمین نمایش...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازاستقبال بی نظیر و عالی مردم در بازدید از غرفه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی، مورخ 98/4/3  جلسه بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت مناقصه کیسه گیری کود فله، سردوزی و صفافی مقدار 4000  تن در انبارهای کود شهید شام...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از معرفی تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی استان طی مراسمی باشکوه خبر داد. از 47 تن از ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، روز پنجشنبه  مورخ 6/4/98  اکیپ نمونه برداری استان از کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل ارسالی از بندر عباس در انبار سازمانی ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از اجرای دقیق فرایند پایش و کنترل کیفی کودهای کشاورزی در چرخه ی تامین، تدارک و توز...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، روز چهارشنبه مورخ 5/4/98 جلسه ای به منظور انتخاب مزارع پایلوت  جهت مقایسه فرمولهای کودی و نقش تغذیه گیاهی با حضور معاونت ب...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از بازدیدهای دوره ای کارگزاریهای شهرستان رضوانشهرخبر داد. در این سرکشی ها ضمن برر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، روز دوشنبه مورخ 3/4/98 همايش تخصصي يك روزه محصولات غذايي تراريخته و سالم براي زندگي سالم،  با حضور استاندار محترم آذربايج...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازملاقات مدیر عامل و عضو هئیت علمی شرکت دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور...
به گزارش رروابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، در اجرای دستورالعمل های پایش و کنترل و نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیایی یارانه دار، روز چهارشنبه مورخ 5/4/98, اکیپ نظارتی...