اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان طی 5 ماهه اول سال جاری توسط اعضاء کمیته نمونه برداری استان از محموله های کودهای شیمیایی ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، روز چهارشنبه 98/6/20 آقای مهندس مسعودی فر مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت از سایت های تولید بذر این شرکت ب...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان : آقای سیف اله طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان به همراه مسئول بازرگانی، نگهداری و توزیع در شهریور ماه سال جاری ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در مورخ 16/6/98 بازدید دوره ای از انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در شهرستان درمیان( شرکت تعاونی عشایری اتحاد ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه 98 در شعبه سیستان و بلوچستان تعداد 200 فقره مراجعات تراکتور ( استعلام تراکتور - انتقا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان، محتوای خبر بازگشائی پاکت‌های قیمت پیشنهادی مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه نهاده‌های کشاورزی به مقدار 50 هزار تن کود شیمیایی.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، عملیات بوجاری  بذور گندم و جو خریداری شده از پیمانکاران طرف قرارداد از تاریخ 98/6/13 در انبار ایرانشهر شروع گردید .
به گزارش روابط عمومی شرت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان_ جیرفت، عملیات نمونه برداری از کودهای وارداتی وارده به انبارهای جنوب کرمان توسط گروه کارشناسی در شهریور ماه 98 انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، مدیر شعبه سیستان و بلوچستان در تاریخ 98/6/12 از روند کیسه گیری کودهای فله موجود در انبار زاهدان بازدید نمود. در این بازدید ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی در مورخ 13/6/98 بازدید دوره ای از انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در شهرستان بیرجند (انبار تعاونی تولید ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی در  مورخ 13/6/98 بازدید دوره ای از انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در شهرستان قاین ( انبار تعاونی روست...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یز، بازدید صورت گرفته توسط معاونت محترم شرکت در مورخه 98/6/11 از انبار کارگزاران در شهرستان مهریز استان یزد.
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی، بمنظور استفاده بهینه از امکانات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، طرح واگذاری سامانه بوجاری استان همدان در چارچوب انعقاد قرار داد اجار...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، استان سیستان و بلوچستان جلسه ای در تاریخ 98/6/12 با حضور پیمانکار حفاظتی ، مدیر شعبه و مسئول حراست و دبیر کمیسیون معاملات ...
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی، هماهنگی امور ماشین آلات وادوات کشاورزی با مدیریت امورمالی مبنی برعودت  کالاهای وکالتی سنواتی شرکت هایی که  طلب یا بدهی از شر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، جلسه بازگشایی پیشنهادات مزایده فروش 936 تن کودهای ضایعاتی و ته انباری موجود در انبار زاهدان راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مو...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی، در مورخ 10/6/98 بازدید دوره ای از انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی خراسان جنوبی در شهرستان نهبندان بعمل آمد.  ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی، در مورخ 7/6/98 بازدید دوره ای از انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی خراسان جنوبی در شهرستان قاین بعمل آمد.