اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  خراسان جنوبی،مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان از معرفی &nbs...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از  مدیر جهادکشاورزی شهرستان زیرکوه از برگزاری کلاس آموزشی – ترویجی  م...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از  مدیر جهادکشاورزی شهرستان زیرکوه  از برگزاری کلاس آموزشی – ترویجی م...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ،مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی  از برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی ...
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، آقای مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پاسخ به سوالی درخصوص مناقصات تامین کود از منابع...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان، به منظور پایش و نظارت و نمونه برداری از کودهای توزیعی توسط  عوامل توزیع کود در سطح استان نمایندگان (مرکز تحقیقات  و آموزش ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان، در این جلسه آقای مهندس علیزاده تامین بیش از پنجاه درصدی سهمیه کودی استان در سالجاری را نشان از تلاش خستگی ناپذیر همکاران دانستند...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، در تاریخ 98/6/26 آقای مهندس ملاشاهی جوان مدیر شعبه سیستان و بلوچستان در محل کار مدیر کل محترم اداره کل بنادر و دریانوردی ب...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان، جلسه یک روزه توجیهی کارگزاران استان خوزستان در تاریخ 25/6/98 در سالن جلسات شرکت برگزار شد. در ابتدا مسئول واحد بازرگانی استان هدف از...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، در تاریخ 98/6/25 مدیر شعبه سیستان و بلوچستان از محل انبار ایرانشهر و از عملیات بوجاری بذور گندم بازدید بعمل آورده و توص...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی، در طی شهریورماه سال 98 تعداد 12 بازدید از کارگزاریها در سطح استان به عمل آمد و به 5 کارگزاری اخطار کتبی جهت رعایت قوانین و دستورالعمل...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمامت حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، در مورخ 25/6/98 جلسه ماهیانه این مدیریت با حضور جناب مهندس علیزاده عضور محترم هیئت مدیره و معاونت امور بازرگانی  شرکت ...
‌به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان خراسان جنوبی، به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی از آغاز فصل خرید گندم تا 12 شهریور 12 هزار و 379 تن گندم به صورت تضمینی از کشاو...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان خراسان جنوبی این روزها در جای جای خراسان جنوبی باغداران مشغول برداشت مروارید سرخ رنگی به نام عناب هستند. محصولی استراتژیک برای خراسان جنوبی که قط...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان خراسان جنوبی  به گفته مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در حال حاضر سطح زیر کشت زعفران استان ۱۶ هزار ۲۵۳ هکتار است ک...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان : جلسه بازگشائی مزایده فروش ملک دزفول با حضور اعضاء کمیسیون معامالت استان در تاریخ 24/6/98 ساعت 9 در دفتر کمیسیون معامالت از طریق ساما...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان خراسان جنوبی زرشک محصولی استراتژیک برای خراسان جنوبی است که ضمن فراهم کردن اشتغال برای روستائیان هرساله به کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس، کشور...
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل، امروز مورخ 25 شهریور 1398 حضورجناب مهندس علیزاده عضومحترم هیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با همکاران ساعی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ...