اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل، به منظور اجرای طرح انتخاب مزرعه پایلوت برای آزمایشــات تغذیه کودی در شــهرستان اردبیل، جلسه ای با حضور معاونت بهبود تولیدات گ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از عقد قرارداد با کارگزاران  جدید و لغو عاملین غیر فعال در این استان خبرداد آیت جمالی ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل، آقای مهندس خلیل نیکشاد ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل طی تقدیرنامه ای از همت و زحمات بی شائبه مدیریت و همکاران شرکت خد...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام، آیت جمالی از تماس هر روزه کشاورزان با سامانه 1559 خبر داد. مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تماس 1042 کشاورز با سامانه 1559 جهت دریا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان، برداشت لیمو ترش در سطح 370 هکتار از باغات استان در شهرستان بندرعباس آغاز شده و پیش بینی می گردد بیش از 3500 تن لیمو ترش از این سطوح ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام، شهرستان دره شهر، آبدانان در جنوب استان ایلام شاهد حضور کارشناسان  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بود . کارشناسان شرکت خدم...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی، آقای مهندس  محسن نظام دوست ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی از افزایش تولید دانه های روغنی کلزا در استان خبر دا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران جلسه کمیسیون مناقصات با حضور مدیریت و اعضاي كميسيون معاملات استان و همچنین نمایندگان شرکت کننده در مناقصه (مناقصه گر)، در سالن اج...
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، عصرامروز آقای مهندس حمیدرسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سومین جلسه ی شورای هماهنگی مدیران ستادی ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان، در تاریخ 09/04/98 از محموله 600 تنی سوپر فسفات تریپل فله (وارداتی) در انبار شماره یک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان نمونه برداری و ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان، در تاریخ 05/04/98 از محموله 350 تنی سوپر فسفات تریپل (وارداتی) در مجتمع انباری گهکم – شهرستان حاجی آباد ، نمونه برداری و جهت آنالی...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی، با توجه به عملکرد واحد فنی و تولیدی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی در خرداد ماه سال جاری در راستای نظام کنترل ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، روز دوشنبه  مورخ 10/4/98  اکیپ نمونه برداری استان از کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل ارسالی از بندر عباس در انبار سازمانی ا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل،
به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان، در تاریخ 5 تیر ماه 1398 ، کارشناس واحد فنی و کنترل کیفی این مدیریت ، بازدید از کارگزار توزیع کود در شهرستان حاجی آباد انجام دا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی، نشست کاری مهندس آژنگ با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی در خصوص امور مستند سازی و تبادل نظر مسائل و امور ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل، با عنایت به آغاز برداشت محصولات غلات در شهرستانهای سردسیراستان اردبیل خصوصاً شهرستان اردبیل  و شروع خرید بذور توسط بخش دولت...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی، در مورخ 6/4/98 جلسه ای به منظور برنامه ریزی جهت انتخاب مزارع پایلوت تغذیه گیاهی گندم و ارائه فرمول کودی مناسب با حضور معاون م...