اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از وزیر محترم جهاد کشاورزی در این بازدید مجتمع گلخانه ای محمدیه شهرستان خوسف ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی بیان داشت  با حضور وزیرمحترم جهاد کشاورزی و هیئت همراه، مراسم کلنگ زنی سازه آبخیز...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، به نقل از ندای زاهدان: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیمروز از آغاز برداشت پسته از 50 هکتار باغات بارور پسته در دهستان سف...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، در تاریخ 98/7/14 جلسه بررسی آخرین وضعیت نهاده های کشاورزی ( کود و بذر ) در محل دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان با حضو...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، مقدار 800  تن کود سوپر فسفات تریپل  در حال حمل از مبادی به انبار این شرکت می باشد که پس از کیسه گیری به کارگ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، مهندس رحیمی عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور ، مهندس عنایتی معاون فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، ازابتدای شروع فصل کشت تا کنون مقدار 450 تن جو ابی ومقدار160 تن گندم  ابی اصلاح شده در طبقه گواهی ومادری توسط این شرک...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، دبیر کمیسیون معاملات استان سیستان و بلوچستان اذعان داشت بر اساس برنامه زمانبندی شده کارگزاران توزیع نهاده های کشاو...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان گفت : با اشاره به اینکه یک سال زراعی د...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: کمیته ق...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان گفت کشت زعفران در سال زراعی جاری بدلیل گرمای هوا با تاخیر دو ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان سیستان و بلوچستان، به نقل از دبیر کمیسیون معاملات استان سیستان و بلوچستان بر اساس دستور معاونت محترم تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان توز...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی، در مورخ 10 مهر ماه ،در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با حضور تمامی مسئولین روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خرا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از ریاست سازمان جهادکشاورزی گفت از مجموع محصول تولیدی عناب استان فقط یک د...
به گزارش رابط روابط عمومي مدیریت بازاریابی و امورمشتریان، در مورخ 14 مهر ماه به ميزباني شرکت خدمات حمايتي کشاورزي لرستان بود شرکتهاي بهينه سازان پاک، کيميا اکسير شرق ، بهسان نوپا بندر انزلي...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، در تاریخ 98/7/4 جناب آقای مهندس ملاشاهی مدیر محترم شعبه سیستان و بلوچستان در سفر خود به سیستان از انبار بوجاری زابل باز...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، در تاریخ 98/7/7 آقای مهندس ملاشاهی مدیر استان بهمراه چند نفر از همکاران شعبه در محل کار ایشان حاضر شدند و ضمن تبریک در راب...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از رییس سازمان جهادکشاورزی استان از افزایش سطح زیرکشت عناب در ده سال اخیر و اف...