اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان، جلسه بازگشایی پاکات مناقصه حمل ونقل،تخلیه وبارگیری مقدار25000تن انواع نهاده های کشاورزی از انبارهای تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، دبیر کمیسیون معاملات استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 98/5/8 در دوره آموزشی تخصصی حقوقی و شرایط و متون قراردادها که در ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی، امید وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان درباره وضعیت حمل نهاده های کشاورزی در  مورخ 7 مرداد ماه سال 1398 : ح...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان، جلسه بازگشایی و قرائت پاکت های پیشنهاد قیمت مناقصه عملیات تخلیه، بارگیری و کیسه گیری 400 هزار تن کود شیمیایی از مبدأ بندر امام )ره(...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی امید وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان در مورخ 7 مرداد ماه سال 1398 در جلسه مذکور در باره وضعیت چگونگی پایش نه...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی، جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه بوجاری انواع بذور به مقدار 1600 تن از طریق سامانه ستاد (سامانه تدارک الکترونیکی دولت) در ساعت ده صبح ...
به گزارش روابط عمومی مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی، جهت تکمیل سبدکالای ماشین آلات و ادوات کشاورزی، قرارداد با شرکت کشاورزی باغ و دشت تولیدکننده انواع سمپاش های زراعی و باغی منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، توزیع مقدار 7494/96 تن انواع کود شیمیایی در 4 ماهه اول سال 1398 توسط این شعبه انجام شده است.
به گزارش واحد بازرگانی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، مقادیر توزیع انواع نهاده‌های کشاورزی در بازه زمانی ۳۱ روزه به شرح ذیل می باشد:  میزان فروش کودهای شیم...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، مقدار 1873/24 تن انواع مختلف کودهای شیمیایی توسط این شعبه در سال 1397 توزیع و بفروش رفته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی، بازدید و کنترل معاون فنی تولیدی بذر استان ازبرداشت جو ماکویی از مزارع بذری در منطقه حصار شازند که در حال انجام می باشد و توصیه ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان، ایام هفته مورخ شرح گزارش کار شنبه 1398/4/29 تشکیل جلسه با تولیدات گیاهی و کارشناسان زراعت ش...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری،  در راستای دستورالعمل کنترل و نظارت در توزیع نهاده های کشاورزی و نظارت بر فرایند توزیع کودها و پایش بازار ضمن انجام...
  به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، روز پنجشنبه سوم مرداد ماه سال ۹۸ جلسه بازگشایی پاکات تجدید مناقصه حمل مقدار ۲۲ هزار تن انواع کودهای شیمیایی در دفت...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان _ جیرفت، با توجه به اهمیت کشاورزی در منطقه جنوب استان کرمان، حاصلخیزی منطقه و اشتغال اکثریت مردم منطقه به کشاورزی، کارگروه م...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اردبیل، آقای راهب مسافر مدیرشرکت خدمات حمایتی استان اردبیل اظهار کرد: طی تیرماه سالجاری مقدار 1900 تن انواع کودهای شیمیایی وارده به انبارها...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، از ابتدای سال تا پایان تیرماه سالجاری مقدار 22454 تن کود شیمیائی از مبادی به انبار سازمانی و انبار کارگزاران و از انبار سازمانی به ان...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد، در تاریخ 1398/04/30 جلسه کمیسون معاملات با نام و یاد خداوند متعال و با حضور نماینده محترم سازمان صنعت ،‌ معدن و تجارت و سایر اعضاء محترم ...