اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: براساس مقد...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، به گفته عبدالله سپاهی مدیر جهاد شهرستان مهرستان تعهدات سال جاری که با پیشرفت فیزیکی 35 در حال اجرا می باشند تا پایان ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: گلخانه ها باید به صورت مجتمع و نه انفرا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از رییس سازمان جهاد کشاورزی استان در جلسه تبیین تفاهم نامه سفر معاون اول رئیس...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، توسعه گلخانه ها طی شش ماهه اول سال 98 با مشارکت فعال بخش خصوصی در شهرستان سراوان از مرز 23 هکتار گذشت. با هدف افزایش تول...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به این...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، کشاورزان این شهرستان به دلیل وجود شرایط مناسب آب و هوایی در حال آماده سازی زمین های خودشان برای کاشت محصول خیار گلخا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان گفت همه ساله کشت پاییزه محصولات زراعی از اوایل مهرماه و در مناطق جنوب...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از برپایی میز خدمت سازمان جهاد کشاورزی در نمازجمعه مرکز استان خراسان جنوبی خبرداد.و...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان گفت: پایه خرید تضمی...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بیان کرد در راستای تغییر الگوی کشت و با توجه به ارزش اقتصادی بالا و نیاز آبی کم ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: مجموع اراض...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان از افزایش مهلت خرید تض...
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پس از پی گیری های بسیار توانستیم بخش مهمی از بدهی های شرکت را با مطالباتش از محل یارانه های پرداخت نشده توسط دولت تهاتر کنیم. م...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی، وزیر محترم جهاد کشاورزی در ششمین همایش روز ملی روستا و عشایر در شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی بیان داشت ؛ این استان رتبه او...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچلستان، بازدید مهندس ملاشاهی جوان مدیر شعبه سیستان و بلوچستان از عملیات تخلیه کود سولفات پتاسیم گرانوله در انبار مرکزی زاهدا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، دوره آموزشی تولید بذر لیبل دار  در تاریخ 98/7/15 برگزار شد. در این دوره ی آموزشی  بهره برداران و کارشناسان پهن...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از وزیر محترم جهاد کشاورزی در این بازدید مجتمع گلخانه ای محمدیه شهرستان خوسف ...