اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد، درمورخ هشتم مردادماه کشف یک واحد تولیدی کودهای غیر مجازو مشکل دار در شهرستان اشکذر استان یزد توسط گروه پایش جمع آوری، و از کودهای بدو...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی بیش از شصت و پنج هزار تن انواع کود شیمیایی از ابتداء سال جاری تا کنون در سطح این استان توزیع شده است . امید وظیفه دان مدیر ش...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، در راستای فرایند کنترل و تضمین کیفیت و نظارت بر فعالیت واحدهای تولید کودهای شیمیایی غیر تکلیفی  و همچنین اجرای ن...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان، محمدمحسن قاسمی مدیراستان درتاریخ دهم مرداد ماه از انبارهای سازمانی کرمان بازدید کردند.وی گفت به منظور تامین به موقع کود مورد نی...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، دبیر کمیسیون معاملات استان سیستان و بلوچستان در سفر خود به ستاد پس از هماهنگی  و پیگیری ، قرارداد امور حفاظت فی...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان، جلسه بازگشایی پاکات مناقصه حمل ونقل،تخلیه وبارگیری مقدار25000تن انواع نهاده های کشاورزی از انبارهای تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، دبیر کمیسیون معاملات استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 98/5/8 در دوره آموزشی تخصصی حقوقی و شرایط و متون قراردادها که در ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی، امید وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان درباره وضعیت حمل نهاده های کشاورزی در  مورخ 7 مرداد ماه سال 1398 : ح...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان، جلسه بازگشایی و قرائت پاکت های پیشنهاد قیمت مناقصه عملیات تخلیه، بارگیری و کیسه گیری 400 هزار تن کود شیمیایی از مبدأ بندر امام )ره(...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی امید وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان در مورخ 7 مرداد ماه سال 1398 در جلسه مذکور در باره وضعیت چگونگی پایش نه...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی، جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه بوجاری انواع بذور به مقدار 1600 تن از طریق سامانه ستاد (سامانه تدارک الکترونیکی دولت) در ساعت ده صبح ...
به گزارش روابط عمومی مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی، جهت تکمیل سبدکالای ماشین آلات و ادوات کشاورزی، قرارداد با شرکت کشاورزی باغ و دشت تولیدکننده انواع سمپاش های زراعی و باغی منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، توزیع مقدار 7494/96 تن انواع کود شیمیایی در 4 ماهه اول سال 1398 توسط این شعبه انجام شده است.
به گزارش واحد بازرگانی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، مقادیر توزیع انواع نهاده‌های کشاورزی در بازه زمانی ۳۱ روزه به شرح ذیل می باشد:  میزان فروش کودهای شیم...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، مقدار 1873/24 تن انواع مختلف کودهای شیمیایی توسط این شعبه در سال 1397 توزیع و بفروش رفته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی، بازدید و کنترل معاون فنی تولیدی بذر استان ازبرداشت جو ماکویی از مزارع بذری در منطقه حصار شازند که در حال انجام می باشد و توصیه ...