اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، در راستای تامین بموقع کود سرک بهاره کشت گندم وجو با توجه به عدم تدارک کود کیسه ای توسط مبادی تاکنون  مقدار 800 تن...
  به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، از ابتدای سال 98 تا کنون در شهرستان خاش کود سوپر فسفات به میزان 380تن بین کشاورزان زحمتکش خاش از طریق شبکه عاملین فع...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، جلسه شورای هماهنگی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 98/12/25در محل سالن جلسات سازمان برگزار گردید.در این جلسه م...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، از ابتدای سال 98تا کنون در شهرستان دلگان کود اوره به میزان 6561تن بین کشاورزان زحمتکش دلگانی از طریق شبکه عاملین فعال آ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، از ابتدای سال 98 تا کنون در شهرستان ایرانشهر کود پتاسه به میزان 250تن بین کشاورزان زحمتکش ایرانشهر از طریق شبکه عاملین ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، جلسه باز گشایی پاکات مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 98/12/17در محل سالن جلسات شعبه و با ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، با توجه به مصوبه کمیته فنی بذر استان درخصوص تخصیص کود اوره به کشاورزان طرف قرارداد تولید بذر به منظور بالا برد...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، عصر روز سه شنبه مورخ 1398/10/10 آقای مهندس ملاشاهی جوان مدیر محترم شبعه سیستان و بلوچستان در جلسه کمیته کشاورزی شهرستانه...
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، مدیر شعبه سیستان و بلوچستان صبح روز سه شنبه مورخ 1398/10/10در جلسه شورای کشاورزی شهرستان هامون که در محل مدیریت جهاد کشاو...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، مقدار 300 تن  کود سوپر فسفات تریپل  سهمیه سال جاری این استان از مبداء بندر امام بارگیری و در حال تخلیه در...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، جلسه بازگشایی پیشنهادات تجدید مناقصه حمل زاهدان و تجدید مزایده فروش کودهای ضایعاتی از طریق سامانه تدارکات الکتر...
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مهندس حمیدرسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مصاحبه با روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ...
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، روزچهارشنبه 98/9/27 مهندس حمیدرسولی عضوهیئت مدیره و مدیرعامل دردیدار با همکاران این شرکت در استان اصفهان ضمن شنیدن نظرات همکار...
مهندس حمیدرسولی عضوهیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مصاحبه با روابط عمومی و اموربین الملل این شرکت اعلام داشت که خوشبختانه اجرای طرح 60 هزارتنی سوآپ اوره از مبداء کرمانشاه ن...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، تورج منصوری عضو هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور در آیین تکریم و معارفه علیرضا قربانی مدیر جدید شرکت خدمات حمای...
به گزارش به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، بعدازظهر روزگذشته طی مراسمی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران و اعضای پایگاه مقاومت بسیج شهی...