اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مهندس حمیدرسولی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی در بیستمین جلسه کارگروه خودکفایی کودهای کشاورزی با بیان اهمیت و بازخورد م...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال ،  
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
به گزارش روابط عمومی سرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال ،  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهار محال وبختیاری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل توزیع بذر میهن گواهی شده بین کشاورزان آغاز شد . معاونت فنی ، حراست و کارشناس بذر شرکت از نحوه توزیع در انبار سازمانی بازدید کردند...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مدیریت شرکت آقای مهندس مسافر از پیشنهاد سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد. وی افزود جهاد کشاورزی در نظر دارد مقداری از تکثیر و ت...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 30 کیلو گرم بذر گلرنگ zy-s وارداتی جهت کاشت کشاورزان بخش کورائیم شهرستان نیر در شهریور ماه سال 99 به فروش رسید . 
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 30 کیلو گرم بذر گلرنگ zy-s وارداتی جهت کاشت کشاورزان شهرستان کوثر در شهریور ماه سال 99 به فروش رسید . 
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 40 کیلو گرم بذر گلرنگ zy-s وارداتی جهت کاشت کشاورزان شهرستان گرمی در شهریور ماه سال 99 به فروش رسید . 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 100 کیلو گرم بذر گلرنگ zy-s وارداتی جهت کاشت کشاورزان در شهریور ماه سال 99 در شهرستان اردبیل به فروش رسید .