اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی، درجهت اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی ، مناقصه خرید مقدار 50000 تن کود سوپر فسفات تریپل از تولیدکنندگان داخلی برگزار و تاریخ با...
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی،  درجهت اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی ، مناقصه خرید مقدار 30000 تن کود سوپر فسفات ساده از تولیدکنندگان داخلی برگزار و تاریخ ...
               به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در مورخ                   24/5/98 بازدید دوره ای از انبار کارگزار شرکت خدمات حمایتی ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،
به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی، استان آذربایجان غربی همانند سال های گذشته در فروش ماشین آلات و ادوات کشاورزی، فعال عمل می نماید .  
           به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در مورخ                24/5/98 بازدیدی از انبار متقاضی کارگزاری در شهرستان خوسف بعمل آمد و نک...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، شمال آذربایجان غربی به خصوص شهرستان خوی قطب اصلی تولید آفتابگردان در کشور محسوب می شود و مقام نخست تولید آفتابگردان در کش...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی، حسین عطائی مسئول حراست این شرکت،  به اتفاق کارگروه کنترل کیفی و نظارت استان  به منظور رصد و پایش کودهای شیمیایی، از و...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، معاون فنی و تولیدی استان در راستای اجرای فروش وکالتی ادوات و ماشین آلات در مورخ 98/5/26 یکدستگاه بیلر زراعی از تولیدات شرکت ت...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، در گردهمائی برگزار شده مدیران در تاریخ 16 مرداد ماه در شهر تبریز استان سیستان و بلوچستان در شاخص عملکرد بنادر در سال 1397 ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی، امید وظیفه دان  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی در روز پنج شنبه مورخ 23/05/98 ، نشستی با همکاران در محل نماز خانه...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، در گردهمائی برگزار شده مدیران در تاریخ 16 مردادماه در شهر تبریز استان سیستان و بلوچستان در شاخص عملکرد رعایت نظم و انظب...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، از تاریخ 98/5/13  تاکنون مقدار 450 تن کود دی آمونیم فسفات 200تن سولفات پتاسیم و 500 تن سوپرفسفات تریپل ازمبادی به ا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستاتن، در تاریخ 98/5/24 جلسه پیگیری تامین و تدارک نهاده های کشاورزی اعم از کود شیمیایی و بذور اصلاح شده در محل دفتر معاونت محترم ...
             به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در مورخ                20/5/98 جلسه کارگروه نظارت بر نحوه تأمین و توزیع و فروش محصولات و نهاد...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، خانم مهندس نیکوسادات طباطبائی رئیس اداره نظارت و ارزشیابی دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به منظور ارزیابی عملکرد، در استان ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی، روز یکشنبه مورخ 98/5/20 کارشناس نظارت و ارزشیابی دفتر مرکزی جناب آقای مهندس برقی جهت رسیدگی به مواردی از قبیل روند توزیع کود و شرایط...