اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ، بر اساس اعلام واحد بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در سه ماهه ابتدائی سالجاری مقدار حدود 20000 تن کود شیمیائی در بین ...