بازدید سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از واحد تولیدی کود شيميايی

.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از کارخانه تولید کود گلفام بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در این بازدید مهندس مجید سلطانی به اتفاق هیأت همراه مراحل مختلف خط تولید کود کشاورزی ماکرو کامل (10 ، 20 ، 10 با یک درصد روی ) که مورد استفاده برای باغات و زمین های زراعی استان مازندران است را مورد بررسی قرار دادند.

وی در این بازدید که معاون اداری ، مالی و بارگانی و مسئولان واحدهای بازرگانی ، مالی  و حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران حضور داشتند با تاکید بر این نکته که کود توزیعی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی باید دارای بهترین کیفیت ممکن باشد افزود شرکت های تولیدی پیمانکار تولید کود باید به این امر اساسی واقف باشند که کود تولیدی آنها باید واجد جمیع شرایط و ویژگی های لازم برای توزیع در بخش کشاورزی در سطح وسیع باشد. وی هم چنین از مسئولان شرکت تولیدی کود گلفام خواست تمام استانداردهای لازم را در تولید کود بکار گرفته تا زمینه برای استمرار همکاری از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با آن شرکت فراهم گردد. در پایان این بازدید آقای فلاح مدیر واحد تولیدی کود گلفام مسائل و مشکلات موجود پیش روی تولید را تشریح کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید