سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران :

کود مورد نیاز کشاورزان باید در اسرع وقت به دست آنها برسد

.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در بازدید از انبار سازمانی کودهای کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران واقع در شهرستان آمل با بیان اینکه کودهای مورد نیاز کشاورزان استان باید به موقع و با بهترین کیفیت به دست آنها برسد گفت در حال حاضر استان مازندران در مناسب ترین شرایط به لحاظ تولید انواع محصولات زراعی و باغی قرار دارد که برای افزایش کمی و کیفی تولیدات در این بخش یکی از مهمترین فاکتورها تامین و توزیع نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی استان بخصوص انواع کودهای کشاورزی میباشد. مهندس مجید سلطانی با بیان اینکه تسریع در تأمین و توزیع نهاده های کشاورزی مورد نیاز استان با شرایط سهل وآسان، اقتصادی و به هنگام از جمله سیاست های راهبردی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی می باشد. افزود در این رابطه شرایط لازم به حول و قوه الهی مهیا شده است و امیدواریم با تلاش همه همکاران بخصوص مجموعه همکاران در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شرایط را به بهترین نحو ممکن ارتقاء ببخشیم .

وی همچنین از بخش های مختلف انبار سازمانی کود آمل که انجام خدمات تأمین و توزیع کود برای شهرستان های مرکزی استان رابرعهده دارد بازدید و به همکاران شاغل در آن خدا قوت و خسته نباشید گفتند و از زحمات شبانه روزی آنها تقدیر کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید