آغاز عمليات برداشت مزارع بذری در چهارمحال و بختياری

جناب مهندس مرادی مدير محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی چهار محال و بختياری در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی گفت:

عملیات برداشت مزارع بذری گندم و جو در این استان از تاریخ 96/4/3 با برداشت مزارع جو آغاز و پیش بینی می شود تا اواسط مرداد ماه ادامه یابد. لازم به ذکر است که در سال زراعی جاری، این مدیریت تدارک بیش از 2500 تن بذر گندم و جو در سه طبقه بذری پرورشی 3، مادری و گواهی شده را در دستور کار خود دارد که از این میزان حدود 600 تن بذر جو آبی در سه رقم ماکویی، جلگه و بهمن، 70 تن جو دیم شامل سه رقم آبیدر، انصار و سهند و حدود 1830 تن بذر گندم آبی شامل 4 رقم پیشگام، حیدری، اروم و میهن را در دستور کار خود دارد که علاوه بر توسعه میزان تولید و تنوع ارقام، تاکید بر افزایش کیفیت بذور تولیدی نیز مد نظر قرار دارد   

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید