بازدید از وضعیت انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

 بازدیدی از وضعیت انبار کارگزاری های شهرستانهای ورامین و پیشوا ( شرکت مهندسی چرخه کاشانه فناوران و شرکت تعاونی مینوگل ورامین و سعید صفدری ) روز دوشنبه هفتم مرداد ماه به عمل آمد ؛ مهندس عظیم حسین زاده رئیس اداره حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، گفت: این بازدید از بخشهای مختلف انبار کارگزاری ها به جهت نحوه انبارداری، ذخیره سازی، طبقه بندی کودها و نحوه عملکردشان توسط تیم کارشناسی شرکت انجام و تذکرات لازم در مورد نحوه توزیع و فروش کودهای تفاهم نامه ای به آنها اعلام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید