برگزاری مناقصه عملیات حمل و تخلیه استان کرمانشاه

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حمل و تخلیه مقدار 250 هزار تن کود اوره از مبدا پتروشیمی در استان کرمانشاه،   در تاریخ 6 مرداد ماه سال جاری با حضور اعضاء کمیسیون معاملات استان مذکور و دبیر کمیسیون معاملات ستاد،  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید