بازدید مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی از باشگاه کشاورزان مازندران

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بازدید از باشگاه کشاورزان استان مازندران از نزدیک در جریان چگونگی فعالیت باشگاه کشاورزان و سامانه ارتباطی 1559 در سطح استان مازندران قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران دکتر مجید بهادری مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این دیدار با بیان این نکته که راه اندازی باشگاه کشاورزان و سامانه ارتباطی 1559 نقش موثری را در ارتباط دو طرفه بین کشاورزان و کارشناسان در انتقال آخرین اطلاعات و توصیه های فنی مربوط به چگونگی استفاده از نهاده های بخش کشاورزی در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی ایفاد خواهد کرد ، افزود ارائه آخرین اطلاعات از سوی سامانه ارتباطی 1559 به کشاورزان هم چنین می تواند در روند تولیدات زراعی و باغی تاثیرگذاری غیرقابل انکاری را به دنبال داشته باشد. وی افزود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با ابتکار راه اندازی باشگاه کشاورزان توانست فاصله بین کشاورزان و کارشناسان فنی مرتبط با نهاده های کشاورزی را پر نموده و گام مؤثری را در انتقال یافته ها و توصیه های فنی به بهره برداران در این این بخش بردارد . همچنین وی اعلام نمود آمادگی لازم را جهت هرگونه همکاری را در این رابطه با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی داریم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید