گزارش نمونه برداری از محموله 1000 تنی سوپر فسفات تریپل استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

پنجم مردادماه از محموله 1000 تنی سوپر فسفات تریپل (وارداتی) در انبار سازمانی شهرک توحید بندرعباس ، نمونه برداری و جهت آنالیز مربوطه ، به مرکز تحقیقات و مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید