ساماندهی و بازدید ادواری از کارگزاری های منطقه استهبانات فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

در تاریخ ششم مردادماه نمایندگان اعزامی واحد فنی و کمیته نمونه برداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در راستای اجرای مفاد دستورالعمل های موجود، نظارت بر عملکرد و ساماندهی کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در منطقه استهبانات فارس حضور یافته، اقدام به نمونه برداری از کودهای موجود در انبار کارگزاران و ساماندهی کارگزاری های تحت پوشش کردند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید