پایش توزیع کود در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران گفت: پایش توزیع کود با جدیت و قاطعیت در سطح استان مازندران در حال انجام می باشد

 مجید سلطانی با اعلام این خبر افزود: اجرای طرح پایش توزیع کود در سطح شهرستانهای استان مازندران با هدف توزیع بهینه و هنگام کود و با درنظر گرفتن رسیدن کود به دست مصرف کنندگان واقعی کود یعنی کشاورزان سختکوش و پرتلاش استان مازندران درحال اجرا می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید