توزیع 425 هزار کیلوگرم کلرورپتاسیم تیرماه در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 425 هزار کیلوگرم کود کلرورپتاسیم در تیرماه سال جاری در سطح استان مازندران خبرداد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در تیرماه سال جاری 425 هزار کیلوگرم کود کشاورزی از نوع کلرورپتاسیم برای بخش کشاورزی استان مازندران تامین و توسط 270 کارگزار فعال تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در 22شهرستان استان مازندران توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید