برگزاری مناقصه کیسه گیری کود شیمیایی فله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

مناقصه  اجرای عملیات کیسه گری 13500 تن کود شیمیایی فله در محل  انبار های سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس با حضور دکتر ناظمی مدیریت شعبه ،مسؤل کمسیون ،معاونت مالی اداری و چندی از کارشناسان مربوطه در تاریخ 98/5/3 در دفتر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید