پیش آگاهی آفات و بیماری های سویا در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از پیش آگاهی و ارائه اطلاعات لازم به کشاورزان سویا استان خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت : انجام مراحل پیش آگاهی و ارائه اطلاعات مورد نیاز به کشاورزان سویا کار در استان مازندران از طریق سامانه ارتباطی 1559 باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران و با تماس کارشناسان با کشاورزان عضو باشگاه انجام گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید