عملیات شناسایی مگس میوه مدیترانه ای در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از اجرایی شدن عملیات شناسایی مگس میوه مدیترانه ای در سطح باغات این استان خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت : در جریان عملیات شناسایی مگس میوه مدیترانه ای که در باغات شهرستان میاندورود صورت گرفته طی آن کشاورزان و همچنین کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با چگونگی شناسایی مگس میوه مدیترانه ای و همچنین نحوه به دام انداختن این آفت و مبارزه با آن به صورت کاربردی آشنا شدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید