در ادامه نظارت بر فرایند توزیع کودهای شیمیایی

کنترل و نظارت بر توزیع کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

کنترل و نظارت بر فرایند توزیع کودهای شیمیایی توسط اکیپ های بازرسی و نظارت سازمانی و شرکت خدمات حمایتی با حضور در محل کارگزاران و مراکز خدمات جهاد کشاورزی ( 3 مورد بازدید در تیرماه) و بصورت دوره ای و مستمر درحال انجام میباشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید