گزارش ساماندهی و نمونه برداری در تیر ماه سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

در راستای برنامه استقرار نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای شیمیایی همکاران فنی و کمیته نمونه برداری از کود های شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در تیرماه سال جاری از تعداد 36 کارگزاری تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در 8 شهرستان شیراز ،مرودشت، فسا ، کوار ،ارسنجان ، نی ریز،رستم و قیر کارزین بازدید فنی بعمل آمد و ضمن برداشت چند نمونه کود غیرتکلیفی ،نسبت به توصیه های کارشناسی و رفع نواقص موجود اقدام گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید