تامین و توزیع بیش از 28 هزار تن انواع کود کشاورزی در استان مازندران

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع بیش از 28 هزارتن انواع کودهای کشاورزی از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در دوماهه نخست سال جاری 28 هزار و 200 تن انواع کودهای کشاورزی شامل : 19هزارو 262 تن کود ازته ، 4هزار و 518 تن کود سوپرفسفات تریپل و ساده ، 2 هزار تن کود سولفات پتاسیم ، یک هزار و 162 تن کلرور پتاسیم، 720تن فسفات آمونیوم ، 335 تن سولفات آمونیوم ، 195 تن کود ماکرو کامل و 10 تن کود گوگرد برای بخش کشاورزی مازندران تامین و توسط 273 کارگزار تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران شامل : تعاونی های روستایی ، تعاونی های تولید و بخش خصوصی در بین کشاورزان 22 شهرستان استان مازندران توزیع شد.

وی با اشاره به نفش غیر قابل انکار نهاده های کشاورزی بخصوص کودهای کشاورزی در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی افزود : با توجه به حساسیت موضوع تامین و توزیع به موقع ، سهل و آسان وبا کیفیت نهاده های کشاورزی در سطح استان ، در حال حاضر بیش از 16 هزار تن انواع کودهای کشاورزی برای مصارف ماه های خرداد و تیر سال جاری در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ذخیره سازی شده اند که طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته و براساس نیاز هر شهرستان در بین کشاورزان آن شهرستان توزیع خواهد شد./ی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید