توزیع 41هزار تن انواع کود در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 41هزار تن انواع کود کشاورزی در استان مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد
مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون مقدار 41هزار تن انواع کود کشاورزی شامل اوره ، سوپرفسفات تریپل ، فسفات آمونیوم ، سولفات پتاسیم ، کلرور پتاسیم و سولفات آمونیوم توسط 270کارگزار فعال تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در 22شهرستان استان مازندران توزیع گردید.
 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید