انعکاس خبر مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در روزنامه های مهدآزادی،عصر آزادی، ارک دیروز و صائب امروز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

گزارش عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در سال 1397 در جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی که هفته قبل به میزبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان برگزار شد، با رویکرد مثبت و افزایش 38درصدی، در روزنامه های مهد آزادی،عصر آزادی، ارک دیروز و صائب امروز و همچنین در خبرگزاری های ایرنا، آریا، باشگاه خبرنگاران، نصر منعکس شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید