حضور سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در جلسه ستاد تغذیه گیاهی استان

جلسه ستاد تغذیه گیاهی استان مازندران با حضور اعضاء به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد. 

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در این نشست که مجید سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ، حضور داشتند مهم ترین مباحث مرتبط با تغذیه گیاهی استان بخصوص محصولات زراعی استان در ماههای خرداد و تیر از سوی مسئولان استانی و شهرستانی مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید