بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در بازدید از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از نزدیک در جریان اقدامات و فعالیت های این شرکت در تامین و توزیع به موقع ، با کیفیت ، سهل و آسان نهاده های کشاورزی استان قرار گرفت. 

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مهندس دلاور حیدرپور که  در این بازدید که مهندس سید محمد جعفری ایشان وی را همراهی می کردند با حضور در اتاق کار مهندس سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از نزدیک در جریان فرآیند کاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در بخش های مختلف بازرگانی و فنی و تولیدی قرار گرفته و با تبریک به مهندس سلطانی به جهت انتصاب ایشان به سمت سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران اظهار امیدواری کردند با درایتی و تجربه ای که در مهندس سلطانی سراغ داریم بطور حتم شاهد روند افزایش تامین و توزیع نهاده های مورد نیاز کشاورزان استان مازندران در کمترین زمان ممکن ، با کیفیت بالا و بصورت سهل و آسان خواهیم بود./

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید