آگهی بخشی کشاورزان استان در زمینه تغذیه گیاهی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ،

به دنبال اجرای موفق همایش سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران در شهرستان ورامین و استقبال کم نظیر کشاورزان از این همایش ، برنامه افزایش سطح دانش تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی در اولویت برنامه های اجرایی شرکت قرار گرفته است . مهندس علی راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 50 هزار خانوار کشاورز در استان تهران به فعالیتهای کشاورزی مشغول می باشند برای پایداری و امنیت غذایی و افزایش درآمد آنان ، افزایش تولید در واحد سطح از طریق مصرف بهینه نهاده ها بخصوص کودهای کشاورزی از جمله مهمترین برنامه های شرکت قرار گرفته و در این راستا اقدام به جمع آوری اطلاعات کشاورزان پیشرو در زمینه های گوناگون شده تا نسبت به تدوین و اجرای برنامه های آگهی بخشی به این عزیزان دین خود را به تحقق اهداف و سیاستهای عالیه وزرات متبوع و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادا نمائیم . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید