حضور مدیر در انبارهای سازمانی و بازدید از روند توزیع کودهای کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از حضور در انبار و بازدید از روند ارسـال محموله های کودی  خبر داد.

علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر گفت: با حضور در انبارهای سازمانی از نحوه ارسال محموله های خریداری شده توسط کارگزاران بازدید و توصیه های لازم برای ارسال به موقع کودها به مسئول مربوطه ارائه گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید