گزارش بازدید دوره ای از کارگزاران استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان :

در تاریخ 30 تیر ماه 1398 ، کارشناس واحد فنی و کنترل کیفی این مدیریت 2 مورد بازدید از کارگزاران توزیع کود در سطح شهرستان میناب انجام داده و تذکرات لازم در خصوص رعایت قیمت های مصوب کودهای یارانه ای و توزیع کودهای غیر یارانه ای دارای تفاهم نامه با شرکت ، اعلام وصول به موقع و ثبت فروش در دفاتر مخصوص حواله ها ، انبارداری و چیدمان مناسب ، نظافت انبار و توزیع کود طبق دستورالعمل های شرکت و با حواله های مدیریتهای جهاد کشاورزی ، به کارگزاران داده شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید