استان البرز رتبه دوم کشور در تولید نهال

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ازکسب مقام دوم البرز در تولید نهال در سطح کشور خبر داد

علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه تولید نهال در استان با تأمین به موقع کودهای پایه و ماکرو و میکرو مورد نیاز جهت تولید این نهال در استان نقش بسزائی در کسب این مقام داشته است.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید