کارگزاران بهترین مرجع دریافت کود مطمئن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران کارگزاران فعال تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استان مازندران را بهترین و مطمئن ترین مرجع جهت دریافت کود برای کشاورزان اعلام کرد

مجید سلطانی با اعلام این خبرگفت: کودهای پرمصرف مورد نیاز بخش کشاورزی استان مازندران براساس سهمیه های تعیین شده بصورت انبوه در اختیار کارگزاران تحت پوشش قرار می گیرد و کشاورزان هر شهرستان برای تهیه کود مورد اطمینان خود باید به کارگزاران فعال تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در حوزه شهرستان مورد فعالیت خود مراجعه نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید