برگزاری كلاس و بازدید از مزارع تکثیری بذر گندم در يزد

.

با توجه به هماهنگی با مرکز خدمات بخش بهمن ابرکوه و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و دعوت از گندمکاران عمده شهرستان يزد با حضور کارشناسان مرکز خدمات و نیز مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه ، ادارات تولیدات گیاهی و ترویج و حفظ نباتات شهرستان و  18 نفر از گندم کاران عمده شهرستان كلاس آموزشی در محل مزرعه آقای حاج محمد علی رحیمی پور پیمانکار تولیدی بذر مادری سیستان و نارین در سطح 6 هکتار برگزار گردید و توضیحات مربوط در خصوص چگونه تولید و پروسه فرآوری و بوجاری بذر و مراحل توزیع ،تولید و نظارت بر آن و نحوه اخذ قرارداد پیمانکاری تولید بذر به گندمکاران ارائه گردید که مورد توجه حاضرین قرار گرفت در خاتمه از انبارکود شرکت تعاونی مهرآباد و انبارکارگزاری آقای زارع (زرکشت) بازدید بعمل آمد و عمدتا کودهای موجود شبکه شرکت در حال توزیع می باشد.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید