خرید بذور گندم و جو در طبقات مختلف مادری و گواهی شده در استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی، با آغاز فصل خرید بذر در استان مرکزی، تا کنون مقدار  1140 تن بذر جو ارقام ماکویی، جلگه، بهمن و 320 تن بذر گندم ارقام اروم و حیدری به صورت ناخالص در طبقات گواهی شده و مادری در سطح استان خریداری گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید