قم میزبان همایش آموزشی ترویجی و معرفی محصولات شرکت خدمات حمایتی شد

در دهه کرامت شهر کریمه اهلبیت حامی تولید کننده های کود های کشاورزی شد

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امورمشتریان،

حسین زمانی مدیر بازاریابی و امورمشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از برگزاری دوازدهمین همایش معرفی محصولات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال 98 در استان قم خبر داد . در این روز که به همت مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم  و با حضور هفت تولید کننده کودهای کشاورزی در هتل ونووس برگزار شد حدود 150 نفر از فعالان بخش کشاورزی حضور داشتند این همایش میتواند با توجه به اقلیم استان قم و پتانسیل های موجود در بخش کشاورزی،  با ترویج استفاده از کود های با کیفیت و برقراری تعادل در مصرف آنها، گام بزرگ و موثری را در کشاورزی پایدار بردارد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید