بازديد از كارخانه توليد كننده كود شيميايی فسفاته

بنابرگزارش واحد روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی كرج وابسته به شركت خدمات حمايتی كشاورزی؛

کارشناسان فنی مرکز تحقيقات نهاده های كشاورزی با همراهی کارشناسانی از معاونت فنی و امور تولیدی شركت خدمات حمايتی كشاورزی و مدیریت استان تهران از امکانات و تجهیزات خط تولید و آزمایشگاه کنترل کیفی کارخانه و شركت آوان شیمی سالاریه تولید کننده کود فسفاته بازدید بعمل آوردند و نکات فنی به مسئولین شرکت مذکور اعلام گردید.

لازم بذکر است که شرکت آوان شیمی سالاریه در استان تهران واقع شده است و در فروردین ماه سال 1396 قراردادی به میزان 5000 تن تولید و تحویل سوپرفسفات تریپل را با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی منعقد نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید