بازدید مدیر آمل از همایش معرفی سبد کودی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل به عنوان یکی از شهرستان های قطب کشاورزی استان مازندران از دومین همایش آموزشی و ترویجی معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان مازندران در سال 98 خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این خبرگفت: مهندس اسلامی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل در بازدید از همایش معرفی سبد کودی مازندران، برگزاری این نمایشگاه برای افزایش و آگاهی کارگزاران توزیع نسبت به موضوع کود و همچنین تهیه سبد متنوع کود در تغذیه گیاهی بسیار اثربخش و مفید اعلام کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید