برگزاری مراسم روز مزرعه در استان تهران

جناب آقای مهندس ملازاده، معاون محترم فنی و امور توليدی شركت خدمات حمايتی كشاورزی در اين مراسم، تأكيد بر پيگيری و رفع درخواستهای پيمانكاران تكثير بذری نمودند.

 مراسم « روز مزرعه » با حضور معاون محترم فنی و تولیدی شرکت خدمات حمايتی كشاورزی، مدیران ستادی شرکت، مدیر و کارشناسان زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران،‌ محققین موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور ، پیمانکاران تکثیر بذری استانهای تهران و البرز و مدیر و کارشناسان فنی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان تهران در محل « شرکت کشت و صنعت آبزی اکسیر کوثر » ( شهرستان اسلامشهر ) برگزار شد ، در این مراسم آقای مهندس ملازاده، معاون محترم فنی و امور تولیدی شرکت ضمن قدردانی از برگزاری این مراسم و تاکید بر تداوم آن، خواستار پیگیری و رفع درخواستهای پیمانکاران تکثیر بذری استان شد، وی با ابلاغ سلام گرم معاونت محترم امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با ابراز خرسندی از تعاملات موجود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با سازمان جهاد کشاورزی، موسسه ثبت و گواهی بذر و پیمانکاران بذری، بر گسترش این همکاریها در جهت تقویت تولیدکنندگان تاکید نمودند .

- مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، ضمن خیر مقدم به حاضرین در مراسم ، هدف از برگزاری این همایش مزرعه ای را تبادل تجربیات کارشناسان ، محققین و کشاورزان تولیدکننده بذر دانست و اظهار داشت علت توفیقات به دست آمده در سطح استان، همین تبادل تجربه های خوب بین مسئولین و تولیدکنندگان عزیز است و قطعاً چنین برنامه هایی که موجب توانمندسازی متقابل خواهد شد ادامه خواهد یافت .

مدیر کشاورزی شرکت کشت و صنعت آبزی اکسیر کوثر ، محققین موسسه ثبت و گواهی بذر کشور، مدیر امور تولید بذر شرکت، تعدادی از پیمانکاران، نظرات و دیدگاههای خود را به شرح ذیل بیان داشتند: 

* با توجه به نزدیکی فصل خرید ، انتظار تولیدکنندگان بذری این است که ساعات خرید در محدوده زمانی خرید محصول گندم و جو افزایش تا با مشکل برداشت مواجه نگردند .

* با عنایت به این که ابزار و ادوات کشت محصولات زراعی به نوعی قدیمی هستند و از طرفی بلافاصله پس از برداشت محصول  اول، اقدام به کشت دوم ( ذرت علوفه ای ) میشود و کشاورزان به ناچار مجبور به آتش زدن مزارع خواهند شد که موجب از بین رفتن میکرو ارگانیسمها و مواد آلی خاک میگردد ،‌ خواستار عرضه ماشین آلات جدید هستند .

* پیمانکاران بذری متفقاً خواستار افزایش  ارزش بذری بذور تکثیری نسبت به خوراکی ( به خصوص جو ) هستند و معتقدند که 10درصد پوشش عملیات اصلاحی مزارع بذری را نداده و در نتیجه موجب پایین آمدن کیفی بذور ارائه شده میگردد ، به همین جهت باید درصد خرید افزایش یابد .

* کلیه پیمانکاران از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انتظار عرضه نهاده های اعتباری را دارند ( بذر و ...).

* در مورد پرداخت  به موقع وجوه بذور تحویلی به شرکت تاکید گردید .

در این برنامه از مزارع جو ارقام یوسف گواهی شده  و بهرخ پرورش3 در شرکت مذکور بازدید و حاضرین از نزدیک با وضعیت سبز ، دانه بندی ، تراکم و ... آشنا شدند .

* با توجه به هماهنگی به عمل آمده مقرر شد برنامه روز مزرعه بعدی در هفته آینده ( 96/2/31 )  در محل « شرکت کشت و صنعت بستان » ( شهرستان نظر آباد )‌ برگزار شود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید