تفاهم نامه بوجاری بذور بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

در راستای درآمد زائی و استفاده حداکثری از امکانات و توانمندیهای شرکت در جهت اهداف بخش کشاورزی ،تفاهم نامه جهت بوجاری 1500تن گندم  بخش خصوصی از طریق شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان صورت پذیرفته شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید