ورود 5000 تن کود های فله به انبارهای سازمانی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

از ابتدای سال جاری تا کنون  5000 تن از انواع کودهای شیمیایی بصورت فله وارد انبارهای سازمانی استان اصفهان گردیده و حجم قابل توجهی از ان تا کنون کیسه گیری و در اختیار بهره برداران بخش کشاورزی قرار گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید