کیسه گیری 4000 تن کود فله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

از ابتدای سال جاری تا کنون این استان مبادرت به کیسه گیری و صفافی 4000 تن از انواع کودهای شیمیایی فله در انبارهای سازمانی نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید