برگزاری تجدید مناقصه عملیات بارگیری ،حمل و تخلیه استان خراسان جنوبی

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

امروز در استان خراسان جنوبی  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 7000 تن انواع نهاده های کشاورزی راس ساعت 10 صبح با حضور اعضاء  محترم کمیسیون معاملات  آن استان  و دبیر  محترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید